ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

091 057 4456 , 075-621359

Welcome to Division of Culture Promotion Tourism and Sports Krabi

กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา

เทศบาลเมืองกระบี่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่ม 5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันประกอบด้วย กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ตรัง เพื่อก่อสร้างกองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ของจังหวัดกระบี่ และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

มุ่งเน้นนำเสนอเรื่องราวของลูกปัดโบราณ ซึ่งเชื่อมโยงจากอดีตในฐานะเมืองท่ากว่าสองพันปีถ่ายทอดผ่านกาลเวลาจนถึงยุคปัจจุบัน รวมทั้งเป็นสถานที่ในการสร้างสรรค์และนำเสนอผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดกระบี่และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันอีกด้วย

กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลเมืองกระบี่

อ่านต่อ

โซเชียลวีดิโอ

อ้วนผอมชวนตะลุย

ดูแบบเต็มจอ

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

ดูแบบเต็มจอ

กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา

พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน Andaman Beads Museum

ส่วนหนึ่งของกองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มีความน่าสนใจ น่าค้นหาเรื่องราวประวัติศาสตร์ นั่นคือ "พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน" แหล่งเรียนรู้ด้านลูกปัดโบราณ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย

อ่านต่อ

หอศิลป์อันดามัน

ส่วนหนึ่งของกองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มีความน่าสนใจ น่าค้นหาเรื่องราวประวัติศาสตร์ นั่นคือ "พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน" แหล่งเรียนรู้ด้านลูกปัดโบราณ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย

อ่านต่อ

อาคารนิทรรศการแสดงงานหมุนเวียน

จัดแสดงผลงานของศิลปินทุกรุ่น ทั่วโลก ตลอดทั้งปี โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ให้ความรู้สึกของผู้ที่มาเที่ยวชมงานแตกต่างกันออกไป ในแต่ละเดือน

อ่านต่อ

โรงเรียนต้นกล้าอันดามัน

โรงเรียนฝึกอบรม ทำกิจกรรมต่างๆ สำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาอบรมเป็นคอร์ส ตามที่กำหนดได้ฟรี

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประติมากรรมเสียงเพลงแห่งอันดามัน

ประติมากรรมเสียงเพลงแห่งอันดามัน (ไม้มะหาดและนกอินทรี)

อ่านต่อ ดูทั้งหมด

เที่ยวชมศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่

เที่ยวชมศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่

อ่านต่อ ดูทั้งหมด

พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน Andaman Beads Museum

โซนที่ 1,2

ประวัติความเป็นมาของลูกปัดโบราณ บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของลูกปัดทั่วโลก กว่า 43,000 ปี

โซนที่ 3,4

แฟชั่นลูกปัด วัตถุดิบและลวดลายของลูกปัดที่หลากหลาย แสดงให้เห็นถึงแฟชั่นและบ่งบอกถึงคุณค่าทางด้านจิตใจ

โซนที่ 5,6

ความเชื่อลูกปัด ลูกแก้วเสี่ยงทายและลูกปัดจักราศี บ่งบอกถึงลักษณะของผู้คนที่เข้ามาเที่ยวชมภายในศูนย์การเรียนรู้

โซนที่ 7

Thank you Zone สิ้นสุดการชมพิพิธภัณฑ์ลูกปัด หวังว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวชมจะประทับใจและกลับมาเยือนอีกครั้ง

ผู้บริหาร ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

แกลลอรี่ กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา

ผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรม

กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลเมืองกระบี่

แหล่งการเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ของจังหวัดกระบี่และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

นำเสนอเรื่องราวของลูกปัดโบราณ ซึ่งเชื่อมโยงจากอดีตในฐานะเมืองท่ากว่าสองพันปีถึงยุคปัจจุบัน


แกลลอรี่ทั้งหมด

ANDAMAN CULTURAL CENTER

11:20:09 AM