ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

098-017-5862 , 075-621359

Museum Contact

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลเมืองกระบี่ แหล่งการเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ของจังหวัดกระบี่และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

  

Museum Info

มุ่งเน้นนำเสนอเรื่องราวของลูกปัดโบราณ ซึ่งเชื่อมโยงจากอดีตในฐานะเมืองท่ากว่าสองพันปีถ่ายทอดผ่านกาลเวลาจนถึงยุคปัจจุบัน รวมทั้งเป็นสถานที่ในการสร้างสรรค์และนำเสนอผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดกระบี่และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ADDRESS

  • ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน,
  • ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,
  • อำเภอเมืองกระบี่ ,
  • จังหวัดกระบี่ 81000
  • 098-017-5862 , 075-621359 ,krabiartmuseum@gmail.com
  • เปิดทำการทุกวัน เวลา 10.00-16.30 น.
    (ยกเว้นเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์)

Find Map Us