ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

091 057 4456 , 075-621359

ข่าวและกิจกรรม

image

เตรียมพบกับ "ศิลปะเทิดพระเกียรติ" นิทรรศการและปฏิบัติงานศิลปะ

เตรียมพบกับ "ศิลปะเทิดพระเกียรติ"

  • นิทรรศการและปฏิบัติงานศิลปะเพื่อร่วมน้อมรำลึกแด่  "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช"

  • วันที่ 23-24 มกราคม 2560 ร่วมชมการ work shop ณ อาคารนิทรรศการหมุนเวียน (หอศิลป์อันดามัน)

  • วันที่ 25 มกราคม 2560 เปิดนิทรรศการ "ศิลปะเทิดพระเกียรติ" เวลา 08.30 น. 

  • และร่วมชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 ณ หอศิลป์อันดามัน ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน