ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

091 057 4456 , 075-621359

ข่าวและกิจกรรม

image

ร่วมชมนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย โดยกลุ่มภูเก็ตอาร์ตคลับ

ร่วมชมนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย โดยกลุ่มภูเก็ตอาร์ตคลับ
ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2561
ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ 
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ หอศิลป์อันดามัน จังหวัดกระบี่