ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

091 057 4456 , 075-621359

ข่าวและกิจกรรม

image

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน (อาคารต้นกล้าอันดามัน)

ในวันที่ 1 เมษายน 2562
เวลา 08.30 น. - 14.00 น.
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 
ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา
ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน (อาคารต้นกล้าอันดามัน)