ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

083-426-7394 , 075-621359

ประติมากรรมปลาเริงร่า

image

ออกแบบโดยอาจารย์พีรพงษ์ ดวงแก้ว โดยได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงของก้อนหินที่คล้ายกับปลารังหงศ์

ออกแบบโดยอาจารย์พีรพงษ์ ดวงแก้ว โดยได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงของก้อนหินที่คล้ายกับปลารังหงศ์ และปลานั้นแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเลที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีชายฝั่งยาวถึง 140 กิโลเมตร และเป็นการสร้างสีสันให้กับเมืองกระบี่

ประติมากรรมปลาเริงร่าตั้งอยู่ที่ถนนคงคา ใกล้ท่าเทียบเรือคงคา