ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

083-426-7394 , 075-621359

ประติมากรรมนาวาแห่งอันดามัน

image

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก ศิลปินแห่งชาติ

ออกแบบโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก ศิลปินแห่งชาติ ที่เกาะกลางถนนกระบี่ หน้าโรงเรียนอุตรกิจ เมืองกระบี่

ประติมากรรมนาวาแห่งอันดามัน ตั้งอยู่ที่เกาะกลางถนนกระบี่ หน้าโรงเรียนอุตรกิจ เมืองกระบี่