ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

091 057 4456 , 075-621359

Welcome to Division of Culture Promotion Tourism and Sports Krabi

กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา

เทศบาลเมืองกระบี่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่ม 5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันประกอบด้วย กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ตรัง เพื่อก่อสร้างกองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ของจังหวัดกระบี่ และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

มุ่งเน้นนำเสนอเรื่องราวของลูกปัดโบราณ ซึ่งเชื่อมโยงจากอดีตในฐานะเมืองท่ากว่าสองพันปีถ่ายทอดผ่านกาลเวลาจนถึงยุคปัจจุบัน รวมทั้งเป็นสถานที่ในการสร้างสรรค์และนำเสนอผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดกระบี่และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันอีกด้วย

กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลเมืองกระบี่

อ่านต่อ

โซเชียลวีดิโอ

อ้วนผอมชวนตะลุย

ดูแบบเต็มจอ

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

ดูแบบเต็มจอ

กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา

พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน Andaman Beads Museum

ส่วนหนึ่งของกองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มีความน่าสนใจ น่าค้นหาเรื่องราวประวัติศาสตร์ นั่นคือ "พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน" แหล่งเรียนรู้ด้านลูกปัดโบราณ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย

อ่านต่อ

หอศิลป์อันดามัน

ส่วนหนึ่งของกองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มีความน่าสนใจ น่าค้นหาเรื่องราวประวัติศาสตร์ นั่นคือ "พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน" แหล่งเรียนรู้ด้านลูกปัดโบราณ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย

อ่านต่อ

อาคารนิทรรศการแสดงงานหมุนเวียน

จัดแสดงผลงานของศิลปินทุกรุ่น ทั่วโลก ตลอดทั้งปี โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ให้ความรู้สึกของผู้ที่มาเที่ยวชมงานแตกต่างกันออกไป ในแต่ละเดือน

อ่านต่อ

โรงเรียนต้นกล้าอันดามัน

โรงเรียนฝึกอบรม ทำกิจกรรมต่างๆ สำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาอบรมเป็นคอร์ส ตามที่กำหนดได้ฟรี

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรม

นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร และ นิทรรศการ ธ สถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์

นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร เเละ นิทรรศการ ธ สถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์

อ่านต่อ ดูทั้งหมด

ประติมากรรมเสียงเพลงแห่งอันดามัน

ประติมากรรมเสียงเพลงแห่งอันดามัน (ไม้มะหาดและนกอินทรี)

อ่านต่อ ดูทั้งหมด

พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน Andaman Beads Museum

โซนที่ 1,2

ประวัติความเป็นมาของลูกปัดโบราณ บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของลูกปัดทั่วโลก กว่า 43,000 ปี

โซนที่ 3,4

แฟชั่นลูกปัด วัตถุดิบและลวดลายของลูกปัดที่หลากหลาย แสดงให้เห็นถึงแฟชั่นและบ่งบอกถึงคุณค่าทางด้านจิตใจ

โซนที่ 5,6

ความเชื่อลูกปัด ลูกแก้วเสี่ยงทายและลูกปัดจักราศี บ่งบอกถึงลักษณะของผู้คนที่เข้ามาเที่ยวชมภายในศูนย์การเรียนรู้

โซนที่ 7

Thank you Zone สิ้นสุดการชมพิพิธภัณฑ์ลูกปัด หวังว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวชมจะประทับใจและกลับมาเยือนอีกครั้ง

ผู้บริหาร ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

แกลลอรี่ กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา

ผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรม

กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลเมืองกระบี่

แหล่งการเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ของจังหวัดกระบี่และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

นำเสนอเรื่องราวของลูกปัดโบราณ ซึ่งเชื่อมโยงจากอดีตในฐานะเมืองท่ากว่าสองพันปีถึงยุคปัจจุบัน


แกลลอรี่ทั้งหมด

ANDAMAN CULTURAL CENTER

11:20:09 AM