ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

โรงเรียนต้นกล้าอันดามัน Andaman School

image

โรงเรียนฝึกอบรม ทำกิจกรรมต่างๆ สำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป

โรงเรียนฝึกอบรม ทำกิจกรรมต่างๆ สำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาอบรมเป็นคอร์ส ตามที่กำหนดได้ฟรี