ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ข่าวและกิจกรรม

image

"IMPRES 15 VE KRABI" (15 ปี กระบี่ประทับใจ)
ขอเชิญร่วมชม นิทรรศการ "IMPRES 15 VE KRABI" (15 ปี กระบี่ประทับใจ) โดยศิลปินจานย์สีน้ำ (ชัยณรงค์ โภชาธาร) 


ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 


เปิดเข้าชมทุกวันจันทร์-วัเสาร์ เวลา 09.30-16.00 น. 


ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่