ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ข่าวและกิจกรรม

image

ร่วมชม นิทรรศการ 108 infinity โดยศิลปินกลุ่มจังหวัดดภูเก็ต

นิทรรศการ 108 อินฟินิตี้ เกิดขึ้นโดยศิลปินจังหวัดภูเก็ตร่วมกันนำผลงานงานมาจัดแสดงทั้งหมด 8 คน ได้แก่

1. นายอารีย์ คงพล

2. นายยงยุทร รุยันต์

3. นายมณเฑียร ยางทอง

4. นายอนุวัฒน์ สิริรัตนจิตต์

5. นายอำนาจ บุญสนิท

6. นายนิพนธ์ จังกินา

7. นายสุน พาพาน

8. นายวัชรินทร์ รอดนิตย์

ซึ่งงานนิทรรศการครั้งนี้รวบรวมผลงานศิลปะมาจัดแสดงกว่า 60 ผลงาน จากเทคนิค ความถนัดที่หลากหลายของศิลปินอาทิ ภาพวาดสีน้ำมัน, ภาพพิมพ์แกะไม้, ประติมากรรมจากเหล็ก โลหะ เป็นต้น ผลงานทั้งหมดจัดแสดงไว้ ตั้งแต่วันที่ 5-28 เมษายน 2560 ณ อาคารแสดงงานนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน เปิดให้เข้าชม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 09.30-16.00 น.