ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ข่าวและกิจกรรม

image

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ women's room
ค้นหาความเป็นสตรีหลากหลายอารมณ์ นิทรรศการที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิง 
ที่เต็มไปด้วยความงดงาม ความลี้ลับ ที่น่าค้นหา 
ร่วมค้นหาคำตอบกันได้ผ่านงานนิทรรศการ "women's room" โดยศิลปิน 
ปริทรรศ หุตางกูร และพงศ์พันธ์ ภู่พงศ์ 
เริ่มเปิดนิทรรศการ วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 17:00 น.
และจัดแสดงต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 8-31 สิงหาคม 2560
ณ อาคารแสดงนิทรรศการหมุนเวียน (ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน)