ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ข่าวและกิจกรรม

image

นิทรรศการ คำสอนของพ่อ :Teachings from His Majesty the King


นิทรรศการ คำสอนของพ่อ :Teachings from His Majesty the King จัดแสดงต่อเนื่อง ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ !!!!
.................................................................

ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย

"คำสอนของพ่อ"

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น.
ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน
ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

โดยได้รับเกียรติจาก
ดร.พินิจ บุญเลิศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
เป็นประธานในพิธี

และขอเชิญร่วมการประมูลผลงานจิตรกรรมเพื่อการกุศล

นิทรรศการเปิดให้เข้าชม ระหว่างวันที่ 11 - 30 สิงหาคม 2560
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์: 089-866-1386
เว็ปไซต์: http://www.museumkrabi.com

*** นิทรรศการ คำสอนของพ่อ :Teachings from His Majesty the King เป็นนิทรรศการสรุปผลโครงการ "การศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน “จิตรกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" โดย ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
..........................................................................

Painting Department, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, cordially invite you to the opening reception of contemporary art exhibition

"Teachings from His Majesty the King"

Friday, 11 August 2017, 6 pm, 
at Andaman Cultural Center, Krabi

to be presided over by
Dr. Pinich Boonlert, Krabi Governor

You are also cordially invited to the charity art auction.

The exhibiton will be on view 11 - 30 August, 2017, Monday – Saturday,9.00 am - 4 pm
For more information Tel: 089-866-1386, Website: http://www.museumkrabi.com

Cr. ข้อมูล page : International Contemporary Painting Project by Painting Dept., Silpakorn U.