ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ข่าวและกิจกรรม

image

ร่วมชม นิทรรศการภาพถ่ายขาวดำฟิล์มอินฟราเรด “สามกรุง“

นิทรรศการภาพถ่ายขาวดำฟิล์มอินฟราเรด 
“สามกรุง“
โดย สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์
Black and White Photo with Film Infrared Exhibition “The Three Kingdoms”
by Somsak Pattanapitoon

Artist Talk 
หัวข้อ เจาะลึกเทคนิคการถ่ายภาพ และ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่าย
9 กันยายน 2560 เริ่ม 13:00 น.

เปิดงาน 
9 กันยายน 2560 เวลา 16: 30 เป็นต้นไป
Open Reception 
September , 9 2017 at 16:30.

ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน
หอศิลป์กระบี่ 
วันที่ 5 กันยายน - 5 ตุลาคม 2560 
09:30 - 16:30 น จันทร์ - ศุกร์ 
Andaman Cultural Learning Centre.
(Andaman Art Museum)
Sep 5, 2017 - Oct 5, 2017
09:30 - 16:30 Mon - Fri