ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ข่าวและกิจกรรม

image

หนุมานหาวเป็นดาวเดือน


หอศิลป์อันดามัน ได้รับภาพพิมพ์หนุมาน ผลงานของท่านอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี โดยคุณดอยธิเบศร์ ดัชนี เป็นผู้มอบให้ ได้นำมาติดตั้งไว้ในห้องแสดงงานของศิลปินแห่งชาติ (ห้องกระบี่)
 
ชื่อภาพ : หนุมานหาวเป็นดาวเดือน (Limited Edition, VIP)
ศิลปิน : ดร.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เมื่อพ.ศ. 2544
เทคนิค : ภาพพิมพ์
ขนาดภาพ : ขนาดภาพ 94x66 เซนติเมตร (เฉพาะภาพไม่รวมกรอบ)
ข้อมูล : "หนุมาน" หนึ่งในตัวละครเอกในเรื่องรามเกียรติ์ เป็นลิงเผือก ที่มีอิทธิฤทธิ์มาก เป็นอมตะอยู่ยงคงกระพัน มีขนเป็นเพชร มีเขี้ยวเป็นแก้ว และหาวเป็นดาวเป็นเดือน ดังกลอนตอนที่หนุมานเกิดว่า 
"ลอยอยู่ตรงพักตร์ชนนี รัศมีโชติช่วงในเวหา
มีกุณฑลขนเพชรอลงการ์ เขี้ยวแก้วแววฟ้ามาลัย
หาวเป็นดาวเดือนระวีวร แปดกรสี่หน้าสูงใหญ่
สำแดงแผลงฤทธิ์เกรียงไกร แล้วลงมาไหว้พระมารดร"
และเป็นที่มาของแรงบันดาลใจให้อาจารย์ถวัลย์ นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรม ไม่ว่าจะเป็นผลงานในยุคแรกหรือยุคหลัง "หนุมาน" ยังคงเป็นตัวละครที่แจ่มชัดในจินตนาการของศิลปิน ถึงแม้ท่านจะจากไป แต่ลมหายใจของ ถวัลย์ ดัชนี จะยังคงอยู่เป็นอมตะเฉกเช่นหนุมานตลอดไป...
ภาพพิมพ์หนุมานรูปนี้ เป็นภาพพิมพ์จากภาพ 'หนุมาน' รูปสุดท้ายที่อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ได้วาดไว้ ซึ่งภาพต้นฉบับของจริงยังคงอยู่ที่บ้านดำแกลลอรี่ เชียงราย 

**สำหรับผู้สนใจเข้าชมได้ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.****