ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ข่าวและกิจกรรม

image

นิทรรศการถวายความอาลัย ในวโรกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯ

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ ร่วมเปิด

นิทรรศการถวายความอาลัยในวโรกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯ
โดยศิลปิน กลุ่ม "ครุศิลปะ รุ่นที่ 3"
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 น.
ณ อาคารแสดงงานนิทรรศการหมุนเวียน หอศิลป์อันดามัน