ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ข่าวและกิจกรรม

image

นิทรรศการภาพถ่าย "มองกระบี่ผ่านเลนส์ ๕"

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ เปิดงานนิทรรศการภาพถ่าย
"มองกระบี่ผ่านเลนส์ ๕"
โดยศิลปินแห่งชาติสาขาภาพถ่าย และศิลปินนักถ่ายภาพจังหวัดกระบี่
ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น.
นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 
ในวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
ณ อาคารแสดงนิทรรศการหมุนเวียน หอศิลป์อันดามัน
**ไม่มีค่าเข้าชมใดๆ ทั้งสิ้น**