ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ข่าวและกิจกรรม

image

ประกาศศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน หยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน 
หยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30-31 ธันวาคม 2560 และ 1-2 มกราคม 2561 
เปิดทำการตามปกติในวันที่ 3 มกราคม 2561 
.........จึงขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย.............