ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ข่าวและกิจกรรม

image

"Inspired by the Ocean2"


งานนิทรรศการ "Inspired by the Ocean2"

โดยศิลปิน พิชุภา โสภโณวงศ์

ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่
(ชมฟรี ไม่มีค่าเข้าชม)