ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ข่าวและกิจกรรม

image

Andaman International Art Workshop and Exhibition 2020ร่วมชมการ workshop โดยศิลปินแห่งชาติ ศิลปินไทยชื่อดัง ศิลปินนานาชาติ

ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน (หอศิลป์อันดามัน)