ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ข่าวและกิจกรรม

image

นิทรรศการ "ศิลปกรรมคณาจารย์ โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์" ประจำปี 2563 และผลงานทิวทัศน์ทะเล


ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ "ศิลปกรรมคณาจารย์ โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์" ประจำปี 2563 และผลงานทิวทัศน์ทะเล
🔺โดยนักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช

🚦เปิดนิทรรศการพร้อมกัน วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.

🎨 ชมนิทรรศการได้ ระหว่างวันที่ 6-30 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.
.
.
ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม อันดามันจังหวัดกระบี่