ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ข่าวและกิจกรรม

image

ประติมากรรมเสียงเพลงแห่งอันดามัน

“ประติมากรรมเสียงเพลงแห่งอันดามัน (ไม้มะหาดและนกอินทรี)”
ประติมากรรมชิ้นนี้ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหน้าเมืองกระบี่
--------------------------------------------------
• ได้รับรางวัล “สถานที่อารยสถาปัตย์แห่งปี 2562”
ประเภท “แหล่งท่องเที่ยว Friendly Design” จากมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล
--------------------------------------------------
อินทรี หมายถึง “สิ่งมีชีวิต มนุษย์ ศิลปะและวัฒนธรรม” โดย ดร. กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี 2540
ไม้มะหาด หมายถึง “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดย Mr. คัตซึมิ มูไก ศิลปินระดับโลก ชาวญี่ปุ่น
มีไม้ มีนก ... ไม่มีไม้ ไม่มีนก
ความหมาย คือ ถ้าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย สิ่งมีชีวิต มนุษย์ ศิลปะและวัฒนธรรมนั้น ก็อยู่ไม่ได้
ดังนั้น ทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยภายในนกอินทรีจะมีลูกนิมิต และลูกปัดที่ตั้งอยู่ ลดหลั่นกัน ซึ่งเปรียบได้กับบัวสี่เหล่า เพื่ออุปมาเปรียบบุคคลเหมือนดอกบัว 4 จำพวก
---------------------------------------------------
ผู้ให้การสนับสนุน
• นายชวน ภูเก้าล้วน
สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง
จำนวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท)
• นายสุวรรณ มุคุระ
ผู้บริจาคไม้มะหาด
(ไม้มะหาดโดนฟ้าผ่าและกำลังยืนต้นตาย รอโค่นเพื่อมาทำเฟอร์นิเจอร์)