ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ข่าวและกิจกรรม

image

นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร และ นิทรรศการ ธ สถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการ ​จังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร เเละ นิทรรศการ ธ สถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์ โดยมี พ.ต.อ. สมเด็จ สุขการ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคุณณัฏวรรณ ตันหยงมาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเเละพัฒนาพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ กล่าวรายงานในครั้งนี้
...สำหรับพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้จัดทำโครงการนิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร (Craft Journey : The SUPPORT Textiles Traveling Exhibition) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการทรงงานศิลปาชีพที่ยาวนานกว่า 44 ปี โดยมีกำหนดการนำนิทรรศการจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 44 แห่ง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – เดือนธันวาคม 2564
...โดย “นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร” แบ่งนิทรรศการออกเป็น ๒ ส่วน สำหรับส่วนที่ ๑ คือ นิทรรศการผ้าศิลปาชีพ จัดแสดงอยู่ภายในรถคอนเทนเนอร์ ซึ่งจัดแสดงเนื้อหาหลักของนิทรรศการ ประกอบด้วย พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการทรงงานศิลปาชีพ และผ้าทอประเภทต่างๆ ส่วนที่ ๒ เป็นลานกิจกรรม ซึ่งอยู่บริเวณด้านนอกตัวรถ เป็นพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เช่น การทอผ้า การปักผ้า การย้อมสีธรรมชาติ การระบายสีลายผ้า มุมถ่ายภาพ และมุมห้องสมุดเคลื่อนที่จัดระหว่างวันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2564 เป็นระยะเวลา 5 วัน
..สำหรับนิทรรศการ ธ สถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์เป็นนิทรรศการที่เกี่ยวกับพระราชประวัติ เเละพระราชกรณียกิจ รวมถึงพระบรมสาทิสลักษณ์จากศิลปินท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงจากทั่วประเทศ จำนวน กว่า 50 ผลงาน
โดยจัดเเสดงระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2564 - 5 มกราคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน (อาคารแสดงงานนิทรรศการหมุนเวียนอาคาร C)