ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ข่าวและกิจกรรม

image

Krabi Young Generation Work Shop

✏️กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ🖍
“ Krabi Young Generation Work Shop”
✨จุดประกายศิลป์ ครั้งที่ 1✨
🫧ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2565🍃
🔺เวลา 09.00-16.00 น.🔺
📍ณ อาคารเบียนนาเล่ 📍(ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่)
🥳🖌โดยจะมีศิลปินเป็นผู้ดูแลถ่ายทอดเทคนิคและกระบวนการ การสร้างสรรค์ผลงานตลอดการอบรม ซึ่งจะทำการคัดเลือกผลงานของผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อแสดงงานร่วมกับสมาชิกชมรม #KrabiArtSpace