ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ข่าวและกิจกรรม

image

นิทรรศการจุดประกายศิลป์

🔸ชมรม Krabi Art Space และ ยุวศิลปิน คลื่นรุ่นใหม่🔸
🥰ร่วมเป็นกำลังใจให้เด็กๆ รุ่นใหม่ ลูกหลานชาวกระบี่ ไปพร้อมกัน🥰
ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565

📌 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่