ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ข่าวและกิจกรรม

image

ร่วมชม "นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรม สาระ รูปทรงแห่งสัจจะ"


ร่วมชม "นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรม สาระ รูปทรงแห่งสัจจะ" 
โดยศิลปิน ปัทมาสน์ พิณนุกูล 
ระหว่างวันที่ 10-30 พฤษภาคม 2561
ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.
ณ อาคารแสดงงานนิทรรศการหมุนเวียน (ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน) จังหวัดกระบี่