ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ข่าวและกิจกรรม

image

ขอแสดงความอาลัย ต่อการจากไปของศาสตรเมธี นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ

ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของศาสตรเมธี นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)