ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ข่าวและกิจกรรม

image

นิทรรศการ Freedom in nature

นิทรรศการ Freedom in nature
จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ศูนย์การเรียนรู้วัฒธรรมอันดามัน (ห้องแสดงนิทรรศการหมุนเวียน) จังหวัดกระบี่
เปิดบริการทุกวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.