ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ข่าวและกิจกรรม

image

ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "การพัฒนางานศิลปะบนผืนผ้าและผลิต"


สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัย "การพัฒนางานศิลปะบนผืนผ้าและผลิต
ภัณฑ์ชุมชนสู่นานาชาติ ณ จังหวัดกระบี่" 
วันเสาร์ที่ 1 ธ.ค. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน อ.เมือง จ.กระบี่
นิทรรศการเปิดให้ชมฟรีตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2561-28 ก. พ. 2562

(แต่งกายด้วยชุดผ้าบาติก&ปาเต๊ะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน รับของที่ระลึกฟรี!!) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร 0 2209 3759-61