ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ข่าวและกิจกรรม

image

นิทรรศการศิลปกรรม : อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 5

นิทรรศการศิลปกรรม : อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 5
ร่วมชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 21-31 พฤษภาคม 2562
ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่
เปิดบริการทุกวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.
เข้าชมฟรี ไม่มีค่าบริการ