ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ข่าวและกิจกรรม

image

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ได้รับเกียรติจากอาจารย์ชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ได้รับเกียรติจากอาจารย์ชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปีพุทธศักราช 2536
มีผลงานประพันธ์คำร้องเพลงที่มีชื่อเสียง ได้แก่ สดุดีมหาราชา, แสนแสบ, ท่าฉลอม, สาวนครชัยศรี, ทุ่งรวงทอง, มนต์รักดอกคำใต้, แม่กลอง, เรือนแพ, จำเลยรัก ฯลฯ, อาจารย์กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ปี 2540 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม), อาจารย์อินสนธิ์ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ปีพ.ศ.2542 ศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยและศิลปินใ
นจังหวัดกระบี่ ร่วมจัดนิทรรศการงานศิลป์ "ศิลปะ เทิดพระเกียรติ"


  • วันที่ 22 มกราคม 2560 ศิลปินร่วมบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่
  • วันที่ 23 - 24 มกราคม 2560 จัดกิจกรรม Workshop 
  • วันที่ 25 มกราคม 2560 เปิดนิทรรศการ "ศิลปะ เทิดพระเกียรติ" ในเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

    ผลงานศิลปะจัดแสดงระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 30 ธันวาคม 2560 ณ อาคารหอศิลป์อันดามัน ซึ่งเปิดให้เข้าชมระหว่างเวลา 10.00 - 16.00 น.
    ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์