ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

เทวสถานองค์พ่อจตุคามรามเทพ (Jatukarmramathep Shrine)

image

องค์พ่อจตุคามรามเทพ เป็นกษัตริย์ในสมัยราชอาณาจักรศรีวิชัย-ศรีธรรมโศกราช

องค์พ่อจตุคามรามเทพ เป็นกษัตริย์ในสมัยราชอาณาจักรศรีวิชัย-ศรีธรรมโศกราช เมื่อประมาณพันกว่าปีมาแล้ว มีพระนามว่า “พระเจ้าจันทรภานุ” เป็นกษัตริย์องค์ที่ 2 ของราชวงศ์ศรีธรรมโศกราช ปกครองเมืองตามพรลิงค์ หรือเมืองนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน มีพระวรกายสีเข้ม เป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกล้า จนได้สมัญญานามว่า “ราชันดำแห่งทะเลใต้” หรือ “พญาพังพกาฬ” ที่ขึ้นตรงต่อศรีธรรมโศกราช คือหัวเมืองบริวาร 12 เมือง ตามปีนักกษัตรหนึ่งในนั้นคือ “เมืองบันไทยสมอ” มีตราประจำเมืองคือ “ปีวอก” จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบสันนิษฐานว่าคือ เมืองกระบี่ นั่นเอง

เทศบาลเมืองกระบี่ได้สร้างประติมากรรมองค์พ่อจตุคามรามเทพ เมื่อ พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็นมาของเมืองกระบี่ ที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ยุคโบราณ และเพื่อสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

Jatukarmramathep Shrine

Built in 2007, the shrine of “Two-Ocean” Jatukaramathep was believed as a represent King Si Thammasokarat in Srivijaya Kingdom, who ruled the city of Tanmaling or currently known as Nakhon Si Thammarat and other 12 small regions under the kingdom governance. One of those was City of Ban Thai Samor. According to historic evidence, it is believed that the city is currently Krabi province.