ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ประติมากรรมสี่แยกมนุษย์โบราณ (Cro-Manon Men Traffic Light)

image

ซากฟอสซิลกรามบนด้านขวาพร้อมฟัน 5 ซี่ และกรามด้านล่างขวา พร้อมฟัน 2 ซี่ ณ เหมืองถ่านหินลิกไนท์ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

จากการขุดพบซากฟอสซิลกรามบนด้านขวาพร้อมฟัน 5 ซี่ และกรามด้านล่างขวา พร้อมฟัน 2 ซี่ ณ เหมืองถ่านหินลิกไนท์ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ได้นำมาสู่การบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของจังหวัดกระบี่ว่าเป็นแหล่งกำเนิดของมนุษย์เอเชียเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์โบราณที่มีอายุถึง 35 ล้านปี มีชื่อว่า “สยามโมพิเทคัส อีโอซีนัส” จัดอยู่ในสายพันธุ์ “โฮมินิดส์ หรือ โฮมินอยด์”

นอกจากนี้ยังขุดพบโครงกระดูกของมนุษญ์ที่เพิงผาหลังโรงเรียนบ้านทับปริก มีอายุ 43,000 ปี และที่ถ้ำหมอเขียว ซึ่งมีอายุ 25,000 ปี เพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวด้านประวัติศาสตร์ และการจัดระเบียบจราจรในเมืองกระบี่ และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ประติมากรรมสัญญาณไฟจราจรมนุษย์โบราณ ตั้งอยู่ที่ถนนมหาราช แยกสุคนธ์ และถนนเหมทานนท์ ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับศูนย์การค้าโวคกระบี่

Cro-Manon Men Traffic Light

Fossils of human teeth and molars were found at the lignite mine in Krabi and were believed to re-narrate the history of the province, pointing to the existence of ancient Cro-Manon men living in this area dating back to 35 million years ago. It is believed that they were Siamopithecus eocaenus. Moreover, other 43,000 year and 25,000 years human fossils were found in the area near Ban Thap Prik School and Moh-Khiew cave respectively.