ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ประติมากรรมกำแพงเมืองประวัติศาสตร์เมืองกระบี่ (The Historical Wall of Krabi)

image

สร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ 141 ปีแห่งการจัดตั้งเมืองกระบี่

สร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ 141 ปีแห่งการจัดตั้งเมืองกระบี่ เพื่อเป็นสื่อเล่าเรื่องถึงความเป็นมาของจังหวัดกระบี่ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ตัวกำแพงจะแบ่งออกเป็นช่องๆ ทั้งหมด 28 ช่อง

The Historical Wall of Krabi

Constructed to commemorate the 141st anniversary of the Krabi establishment, the wall with 28 blocks depicts the city chronicles from the past, the present to the future.