ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ประติมากรรมเรือชีวิต (Boat of life sculpture)

image

ประติมากรรมเรือชีวิต ออกแบบโดยอาจารย์เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ปี 2550

ประติมากรรมเรือชีวิต เป็นประติมากรรมที่ออกแบบโดยอาจารย์เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ปี 2550 เป็นเรือ 3 ลำซ้อนกัน บอกเล่าเรื่องราวของเรือ 3 ประเภท ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชาวกระบี่ คือ

เรือลำที่ 1 (ลำใหญ่) หมายถึง เรือของพ่อค้าต่างชาติที่เดินทางข้ามมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกบนเส้นทางสายไหมผ่านเมืองกระบี่ เพื่อเข้ามาค้าขายในยุคอดีตที่ผ่านมา

เรือลำที่ 2 (ลำกลาง) หมายถึง เรือพระที่นั่ง ของรัชกาลที่ 6 (สมัยที่ยังดำรงอิสริยศเจ้าฟ้า) ที่ทรงเสด็จเทียบท่าที่ท่าเรือเจ้าฟ้าหน้าเมืองกระบี่ เมื่อ พ.ศ. 2452

เรือลำที่ 3 (เรือลำเล็ก) หมายถึง “เรือหัวโทง” ซึ่งเป็นเรือที่ใช้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน เป็นพาหนะขนส่งทางน้ำ ปัจจุบันชาวกระบี่ได้ดัดแปลงติดตั้งเครื่องยนต์ เป็นเรือบริการ รับ-ส่ง นักท่องเที่ยวไปตามเกาะต่างๆ กันอย่างแพร่หลาย

“ประติมากรรมเรือชีวิต” ตั้งอยู่บริเวณถนนคงคา ใกล้กับท่าเทียบเรือเจ้าฟ้าหน้าเมืองกระบี่

Boat of life sculpture

The three boat sculptures signify the first vessel (a merchant vessel Crossed the Indian and Pacific Oceans along the Silk Road via Krabi), the second one (a royal barge of King Rama VI visited the city in 1909) and the third one call ‘Hua Thong Boat’ (Known as a local fishing boat also used for commuting).