ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ประติมากรรมไม้มะหาด และเสียงเพลงแห่งอันดามัน(Song of Andaman Sculptures)

image

สร้างโดยศิลปิน 2 ท่าน ไม้มะหาด หรือตายแล้วเกิด สร้างขึ้นโดยศิลปินชาวญี่ปุ่น ชื่อว่า Mr.คัทสึมิ มูไก

สร้างโดยศิลปิน 2 ท่าน ไม้มะหาด หรือตายแล้วเกิด สร้างขึ้นโดยศิลปินชาวญี่ปุ่น ชื่อว่า Mr. คัทสึมิ มูไก เป็นประติมากรรมที่บ่งบอกถึงภูเขา โพลงถ้ำ ลูกปัดโบราณ สิ่งแวดล้อม และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ส่วนประติมากรรมเสียงเพลงแห่งอันดามัน เป็นประติมากรรมที่สร้างด้วยสแตนเลส เป็นรูปนกอินทรี ออกแบบโดย ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ เป็นประติมากรรมที่หมายถึงวิถีชีวิตของลูกชาวเลอูรักลาโว้ยที่รักในเสียงเพลงรองแง็ง และยาโฮ้ง โดยมีนกอินทรีเป็นสื่อวิถีชีวิตที่มีลักษณะเด่น คือ มีความเพียร มีความฉลาด และเพียงพอ เมื่อรวมประติมากรรมทั้งสองชิ้นเข้าด้วยกัน จึงหมายถึงสิ่งมีชีวิตจะต้องพึ่งพากัน คือไม้กับนก

ประติมากรรมทั้งสองต้องอยู่บริเวณถนนอุตรกิจ ใกล้ป้อมตำรวจ

Song of Andaman Sculptures

The two sculptures of Mai Mahad (wood) and Sea Eagle (bird) reflect the lifestyle of Urak Lawoi (Sea Gypsies group who love their traditional music and songs of Andaman, Rong-ngeng and Yahong) and Sea Eagle (representing living with perseverance and sufficiency), both blending perfectly with a remarkable demonstration of mutual dependence.