ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ประติมากรรมปลาเริงร่า (Fun Fish Sculpture)

image

ออกแบบโดยอาจารย์พีรพงษ์ ดวงแก้ว โดยได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงของก้อนหินที่คล้ายกับปลารังหงศ์

ออกแบบโดยอาจารย์พีรพงษ์ ดวงแก้ว โดยได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงของก้อนหินที่คล้ายกับปลารังหงศ์ และปลานั้นแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเลที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีชายฝั่งยาวถึง 140 กิโลเมตร และเป็นการสร้างสีสันให้กับเมืองกระบี่

ประติมากรรมปลาเริงร่าตั้งอยู่ที่ถนนคงคา ใกล้ท่าเทียบเรือคงคา

Fun Fish Sculpture

The stone with its shape like Humpback grouper denotes the natural abundance of Krabi in terms of nature in the sea and its coastline extending for 140 kilometers.