ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,อำเภอเมืองกระบี่

075-621359

ประติมากรรมนาวาแห่งอันดามัน (Vessel of Andaman Sculpture)

image

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก ศิลปินแห่งชาติ

ออกแบบโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก ศิลปินแห่งชาติ ที่เกาะกลางถนนกระบี่ หน้าโรงเรียนอุตรกิจ เมืองกระบี่

ประติมากรรมนาวาแห่งอันดามัน ตั้งอยู่ที่เกาะกลางถนนกระบี่ หน้าโรงเรียนอุตรกิจ เมืองกระบี่

Vessel of Andaman Sculpture

It represents a vessel sailing in the beautiful Andaman Sea, denoting the livelihood, tourism, and lifestyle in the area of Andaman Sea. It is located at the Street isle of Krabi Road, in front of Uttarakij School, Krabi.